Námořní muzeum ve Veletově je zaměřené na bohatou historii Československé námořní plavby. Ve své době byla ČNP druhou největší flotilou na světě z vnitrozemských států po Švýcarsku. Celkově bylo ve flotile 44 lodí a některé nákladní lodě dosahovaly úctyhodné velikosti. V muzeu najdete nejen připomínky těchto lodí, ale i příběhy lidí, kteří na nich sloužili a mnohdy svému řemeslu obětovali celý život. 

Součástí expozice jsou další stopy Čechů na světových mořích a oceánech. Mezi ně patří Augustin Heřman se svojí lodí La Grace, který v první polovině 17.století byl opravdovým a reálným pirátem z Karibiku. Za zmínku stojí i dobrodružství Eduarda Ingriše, který se na svých balzových vorech Kantuta plavil mezi Jižní Amerikou a Polynésií. Následně s ním spolupracoval například Ernest Hemingway na svém díle Stařec a moře.

Součástí expozice muzea ve Veletově jsou mnohé suvenýry našich námořníků, které si vozili ze svých dalekých cest po celém světě. Komentovaná prohlídka muzea odhaluje nejedno tajemství a nejeden příběh, který byl součástí slavné tradice Československé námořní plavby.

Srdečně vás zveme na prohlídku a nezapomeňte, že Námořní muzeum Veletov je místo plné příběhů.