Realizace expozic námořního muzea je v současné době plně v běhu. Kromě statické expozice se Česká lodní společnost, z.s. se svými členy zabývá i realizací projektu M/S Třinec. Jelikož ke členům České lodní společnosti, z.s. patří mimo jiné i bývalí námořníci Československé námořní plavby, bylo logickým vyústěním jejich přítomnosti ve společnosti snaha o získání co největšího množství artefaktů z doby jejich služby u Československé námořní plavby. V přístavu Rotterdam kotví jedna z posledních zaoceánských lodí slavné éry Československé námořní plavby.

Česká lodní společnost má ve svém záměru nejen sdružovat lidi, a řešit aktivní problematiku plavby nebo se podílet na legislativním rámci plavby, ale i připomínat tradice či historii českých námořníků. Z toho titulu byly podniknuty kroky, které umožní odvézt alespoň část vybavení z bývalé Československé námořní lodě M/S Třinec. Soukromá společnost, která má v současné době M/S Třinec v majetku je s tímto záměrem srozuměna. Bohužel se však blíží konec životnosti této lodě a ta má být sešrotována. V současné době probíhají následné vyjednávací rozhovory. Kromě záchrany vnitřního vybavení velícího můstku M/S Třinec se se záměrem pojí myšlenka, prohlásit takto vzniklý sbírkový soubor za národně kulturní technickou památku. V tomto duchu již byly podniknuty patřičné kroky. Po demontáži části vybavení lodě M/S Třinec bude celý sbírkový fond převezený na území ČR a následně bude instalován do kopie velícího můstku ve Veletově.